logozvvs.gif (8549 bytes)
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO LJUTOMER

 


PREDSTAVITEV   ZVVS

  Zveza veteranov vojne za Slovenijo ( ZVVS ) je domoljubna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna samostojna zveza društev območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo
( OZVVS ). V njih so združene tiste udeleženke in udeleženci vojne za Slovenijo, ki so ne glede na politična in svetovno nazorska prepričanja, kot pripadnice in pripadniki enot Teritorialne obrambe, enot organov za notranje zadeve, enot Narodne in Civilne zaščite, enot za zveze, prostovoljke in prostovoljci, ki so aktivno sodelovali v pripravah na vojno oziroma neposrednih aktivnostih v vojni za obranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije v obdobju od 17. maja do 26. oktobra 1991.

17. maj je za veterane vojne za Slovenijo posebnega pomena, saj smo se na ta dan leta 1990 uprli JLA, ki je hotela popolnoma razorožiti enote takratne Teritorialne obrambe,
26. oktober pa nas spominja na dan, ko je leta 1991 odšel iz naše države Slovenije zadnji pripadnik JLA.

17. maj praznujemo kot Dan ZVVS.
V 52. OZVVS je vključenih že več kot 18.700 članic in članov.


Glavni zbor je najvišji organ ZVVS, v katerem so s svojimi delegati zastopana vsa območna združenja. Predsedstvo, ki ga vodi predsednik in ki je hkrati tudi predsednik ZVVS, je njegov izvršilni organ, odgovoren za delovanje ZVVS. ZVVS ima dva podpredsednika in generalnega sekretarja, ki so po funkciji tudi člani predsedstva. Člani predsedstva so tudi predsedniki dveh komisij in dveh sekcij. Zaradi boljše koordinacije dela, so območna združenja povezana v 13 Pokrajinskih odborov, katerih predsedniki so po funkciji prav tako člani predsedstva ZVVS.

ZVVS ohranja spomin na osamosvojitveno vojno, krepi domoljubje, nudi potrebno pomoč članicam, članom in ožjim svojcem padlih v vojni za Slovenijo, sodeluje z veteranskimi organizacijami doma in v tujini, kot članica Svetovne veteranske federacije - World Veterans Federation, v katero je bila ZVVS kot polnopravni član sprejeta leta 1994, aktivno sodeluje v njenih delovnih telesih, izvaja njene resolucije in sklepe, izdaja glasilo Veteran in druge priložnostne publikacije, skrbi za zbiranje in arhiviranje pismenega, slikovnega in video gradiva, pomembnega za obdobje 1990 - 1991, v šolah seznanja učence in dijake o tem obdobju in izvaja druge naloge, sprejete na glavnem zboru.

ZVVS skrbi za dostojno obeležitev pomembnih dogodkov, hkrati pa skrbi z organiziranjem raznih srečanj, tekmovanj in drugih prireditev, tudi za kulturno, športno in družabno življenje članic in članov.

Vzpostaviti želimo stik z vsemi sorodnimi organizacijami sosednjih držav.    Predsednik ZVVS
Srečko Lisjak
 
 
Nazaj

Naslovnica   Predstavitev   Predsedstvo   Predstavitev ZVVS   Delovna telesa   Kje smo  
 
Pesem veteranov   Simbolno veteransko dejanje   OZVVS   Aktualno   Obvestila  
Zakonodaja   Akti ZVVS   Sporočila   Pridobitev statusa   Šport   Obletnice   Vojna 1991   
Foto-beležka   Prijavnica   Naša sponzorja   Naši donatorji   Povezave