logozvvs.gif (8549 bytes)
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO LJUTOMER

 

OBLETNICE

15.05.1990
Ukaz RŠTO t. 625/1-90 o predaji orožja TO v skladišča JLA

17.05.1990
Začetek projekta Manevrske strukture Narodne zaščite pod vodstvom Antona Krkovič-a

28.09.1990
Skupščina Republike Slovenije sprejme ustavna amandmaja k točki 96 in točki 97 k Ustavi Republike Slovenije
* (republiška pristojnost Predsedstva RS nad TO v miru)

04.10.1990
Okupacija zgradbe RŠTO na Prežihovi 4 v Ljubljani s strani vojaške policije JLA, formalen prehod enot MSNZ pod TO Republike Slovenije

06.12.1990
Skupščina Republike Slovenije sprejme Zakon o plebiscitu

17.12.1990
Prvi postroj specialne brigade MORIS (Slovenske vojske) v Kočevski Reki

23.12.1990
Plebiscit o samostojnosti Republike Slovenije

23.05.1991
Poskus JLA, da zavzame Učni center TO v Pekrah

25.06.1991
Skupščina Republike Slovenije sprejme Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

27.06.1991
Napad JA na Republiko Slovenijo

07.07.1991
Podpis pakta o prekinitvi ognja med oboroženimi silami Republike Slovenije in enotami JLA ter Zveznega sekretariata za notranje zadeve (mirovni sporazum) poznan kot Brionska deklaracija

26.10.1991
Odhod zadnjega vojaka JLA iz luke Koper ( RS postane dejansko teritorialno suverena država )

10.10.1993
Ustanovni zbor Združenja veteranov vojne za Slovenijo v Cankarjevem domu v Ljubljani

1.12.1994
Sprejem ZVVS v polnopravno članstvo Svetovne veteranske federacije v Bordoju v Franciji

20.05.2000
Ustanovni zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo

29.03.2003
Vstop Slovenije v NATO

01.05.2004
Vstop Slovenije v EU

Nazaj

Naslovnica   Predstavitev   Predsedstvo   Predstavitev ZVVS   Delovna telesa   Kje smo  
 
Pesem veteranov   Simbolno veteransko dejanje   OZVVS   Aktualno   Obvestila  
Zakonodaja   Akti ZVVS   Sporočila   Pridobitev statusa   Šport   Obletnice   Vojna 1991   
Foto-beležka   Prijavnica   Naša sponzorja   Naši donatorji   Povezave